Aktuális cikkeink
Szolgáltatásaink
Referenciák
Regisztráció


Mire figyeljünk csoportos leépítés esetén?
2020.04.03. 12:52
A csoportos leépítés nem vicc: sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak nem örömteli, ráadásul tengernyi buktatóval is rendelkezik, ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan visszük végbe. 

A csoportos létszámleépítés szabályait a Munka Törvénykönyve 71-73 §-ai szabályozzák. 
E szerint:
Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint

a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

Amennyiben van üzemi tanács, az üzemi tanáccsal tárgyalni köteles és a tárgyalást megelőzően 7 nappal írásban tájékoztatni a tervezett létszámleépítés okáról, a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről, a kiválasztás szempontjairól, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos juttatás feltételéről és mértékéről.
A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, az érintett létszámról foglalkoztatási csoportonként, a leépítés ütemezéséről és a kiváltó körülményről írásban köteles értesíteni az állami foglalkoztatási szervet.
Ezt a tájékoztatást a felmondásra vonatkozó jognyilatkozat közlését legalább 30 nappal megelőzően kell megtennie.
Ebben közölni kell a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló

a) azonosító adatait,
b) munkakörét, valamint
c) szakképzettségét.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatja. A felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.
Ezt a tájékoztatást meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek is.
Ezen tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása esetén a közölt felmondás jogellenes.
A 30 napos határidő elmulasztása kogens szabály, ami feltétel nélkül jogellenességet eredményez.
Csoportos létszámleépítés esetén is alkalmazni kell a felmondási időre és végkielégítésre vonatkozó szabályokat.
 

Navigáció